ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Примењеном психологијом у корист друштва и побољшања живота људи.

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ је организација цивилног друштва основана са циљем да одговори друштвеним изазовима применом специфичних решења проистеклих из психолошке науке.

 

CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY is a civil society organization established with the aim of responding to social challenges by applying specific solutions originating from psychological science.