ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Примењеном психологијом у корист друштва и побољшања живота људи.

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ је организација цивилног друштва основана са циљем да одговори друштвеним изазовима применом специфичних решења проистеклих из психолошке науке.