ПОДРЖАВАТЕ?

Делимо исте вредности, исте циљеве? Желите да подржите наш рад?

Радимо онда заједно!

Уложите своје време, знање, искуство контактирајте нас.

We share the same values, same objectives? Want to suport us?

Let`s work together then!

Invest your time, knowledge, experience – contact us!

 

 


 

Ако пак желите финансијски да подржите ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ, то можете да урадите користећи податке наведене у обрасцима Налога за уплату (за уплате физичких лица) односно Налога за пренос (за уплате правних лица). Ако се одлучите за финансијску подршку прочитајте Упутство за остваривање пореских олакшица за донаторе (обвезнике пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана).

 

Nalog za uplatu - donacija