ПОДРЖАВАТЕ?

Делимо исте вредности, исте циљеве? Желите да подржите наш рад?

Радимо онда заједно!

Уложите своје време, знање, искуство – контактирајте нас.

Ако желите финансијски да подржите ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ можете да користите податке наведене у обрасцима Налога за уплату (за уплате физичких лица) односно Налога за пренос (за уплате правних лица):

Nalog za uplatu - donacija