ПОДРЖАВАТЕ?

Делимо исте вредности, исте циљеве? Желите да подржите наш рад?

Радимо онда заједно!

Уложите своје време, знање, искуство контактирајте нас.


 

 

Ако пак желите финансијски да подржите ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ, то можете да урадите користећи податке наведене у обрасцима Налога за уплату (за уплате физичких лица) односно Налога за пренос (за уплате правних лица):

Nalog za uplatu - donacija