ТИМ

 

Наш тим чине људи који проблеме и препреке виде као изазов и подстицај ка трагању за оптималним решењима и начинима њиховог превазилажења; а да при томе константно уче и своја сазнања несебично деле са другима.

 

Our team consists of people who see problems and obstacles as an incentive towards seeking optimal solutions and methods for overcoming them; while constantly educating themselves and share their knowledge selflessly.