ЕТИЧКИ КОДЕКС

 

Етичким кодексом уређују се етички принципи и норме понашања свих у ЦЕНТРУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ.

 

 

Четири основна начела:

 

I

Поштовање права и достојанства особе

У ЦЕНТРУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ сви поштују и промовишу људска права, дечја права, достојанство и вредност свих људи.

II

Компетентност

У ЦЕНТРУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ сви настоје да осигурају и одрже високе стандарде компетентности у свом раду. Водимо рачуна о сопственим границама и стручним ограничењима. Тежимо унапређењу својих квалификација кроз образовање, обуку, лични, менторски, супервизијски рад и/или праксу и искуство.

III

Одговорност

У ЦЕНТРУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ сви су свесни професионалне и научне одговорности за своје поступке према клијентима, заједници и друштву у којем живимо и радимо. Вођени смо идејом Primum non nocere.

IV

Интегритет

У ЦЕНТРУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ сви настоје да промовишу интегритет у науци, истраживању, настави и пракси примењене психологије. У овим активностима смо искрени, правични и учтиви.