МИСИЈА

 

Примењеном психологијом у корист друштва и побољшања живота људи.

Using Applied Psychology in favour of society and improvement of people`s lives.