НАЧИН РАДА


Loading…

Како би се испуњавала мисија и остварила визија ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ, програми које спроводимо (било да их финансирамо сопственим средствима или да конкуришемо за грантове) неопходно је да задовоље седам критеријума:

1) Идентификовање циљева и сврхе;

2) Научна заснованост;

3) Modus operandi (Метод имплементације);

4) Циљана(е) популација(е);

5) Стручна оспособљеност (Знање и искуство кадрова за имплементацију);

6) Евалуација (Унапред одређени и мерљиви индикатори успешности);

7) Документовање.