НАШИ ПОДАЦИ

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Србија, 34321 Крагујевац, Церовац бб

cppsi.org.rs

 

Матични број: 28275692

ПИБ: 111310077

Шифра делатности: 9499

Шифра привредне делатности: 8559

Текући рачун: 155-39704-14 (HALKBANK)