НАШИ ПОДАЦИ

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Србија, 34321 Крагујевац, Церовац бб

cppsi.org.rs

 

Матични број: 28275692

ПИБ: 111310077

Шифра делатности: 9499

Шифра привредне делатности: 8559

Текући рачун: 155-39704-14 (HALKBANK)

 

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ је уписан као удружење за младе под редним бројем 1877. од 20.10.2023. у Јединственој евиденцији удружења младих, удружења за младе и њихових савеза које води надлежно Министарство.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ је учесник програма Google за непрофитне организације. Google
за непрофитне организације пружа организацијама које испуњавају услове приступ Google производима који могу да помогну у решавању изазова са којима се непрофитне организације суочавају.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ учествује и у програму Microsoft for Nonprofits.

 

 

 

 

 

 


 

 

CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY

Serbia

34321 Kragujevac, Cerovac bb

cppsi.org.rs

ID Number: 28275692

Tax ID: 111310077

Activity code: 9499

Business activity code: 8559

Bank Account: 155-39704-14 (HALKBANK)


CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY is a participant in the Google for Nonprofits program. Google for Nonprofits offers eligible organizations access to Google products that can help solve the challenges nonprofits face.

CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY participates in the Microsoft for Nonprofits program.