НАШИ ПОДАЦИ

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Србија, 34321 Крагујевац, Церовац бб

cppsi.org.rs

 

Матични број: 28275692

ПИБ: 111310077

Шифра делатности: 9499

Шифра привредне делатности: 8559

Текући рачун: 155-39704-14 (HALKBANK)

 


 

CENTRE FOR APPLIED PSYCHOLOGY

Serbia

34321 Kragujevac, Cerovac bb

cppsi.org.rs

ID Number: 28275692

Tax ID: 111310077

Activity code: 9499

Business activity code: 8559

Bank Account: 155-39704-14 (HALKBANK)