НАШИ ПОДАЦИ

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ

cppsi.org.rs

Матични број: 28275692

ПИБ: 111310077

Текући рачун:

HALKBANK

155-39704-14