ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ

Заговарања ЦЕНТРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ:

  • Предлози за унапређење текста Нацрта закона о правима детета и Заштитнику права детета
  • Ментално здравље у Нацрту Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године – Запажања и предлози могућег побољшања