ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ

  • Ментално здравље у Нацрту Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године – Запажања и предлози могућег побољшања

 

  •  Значај управљања стресом младих музичара, флаутиста, учесника музичких такмичења

 

  • Утицај уметности на ментално здравље младих

 

  • Свеобухватна стратегија за превенцију и супростављање вандализму у граду Крагујевцу